Danske OPSYLOG sætter i samarbejde med AniCura agendaen for digitalisering, indenfor den veterinære verden.

OPSYLOG indleder et strategisk samarbejde med AniCura omkring fremtidens måde at udveksle henvisninger på i en cloudbaseret model, som alle veterinære kan benytte uafhængig af geografi, journalsystemer og størrelse af klinik.

Der er tale om et koncept, som er udviklet til dyrlæger i samarbejde med dyrlæger. Det er særligt en af ortopædkirurgerne med speciale i digital diagnostik på AniCura Københavns Dyrehospital Fagdyrlæge Lars Granly, som er en af hovedkræfterne bag udviklingen.

”Den cloudbaserede henvisningsportal CMACS 365 gør det simpelt for den henvisende dyrlæge at lave henvisninger”. (Fagdyrlæge Lars Granly)

Om den cloudbaserede henvisningsportal med navnet CMACS 365

Case Management And Communication System (CMACS 365) er en softwareløsning udviklet for at forbedre arbejdsgangen, når en dyrlæge henviser en klient til et hospital eller henvisningspartner. Selve henvisningen som traditionelt set, foretages ved et telefonopkald til henvisningspartneren bliver nu 100% digital. Al kommunikation partnerne i mellem er hele tiden samlet ét sted. Det er målet er at give ALLE dyrlæger og veterinærsygeplejersker på markedet mulighed for at være med, da selve henvisningsportalen er gratis at benytte og giver en markant forbedret arbejdsgang for alle parter. Ligeledes vil portalen sikre, at der ikke vil opstå forvirringer eller misforståelser omkring henvisningen til gavn ikke mindst for dyreejerne i sidste ende.

”Alt er samlet ét sted og DICOM billeder (Røntgen og CT) kan automatisk medsendes i henvisningsportalen CMACS 365” (Fagdyrlæge Lars Granly)

Tunge billedfiler (Røntgen og CT) i CMACS 365

Ofte når der foretages en henvisning skal der medsendes billeder til det henviste hospital.

For at gøre forretningsgangen simpel for den henvisende dyrlæge har henvisningsportalen CMACS 365 et system integreret til dette, så alt kan leveres i samme arbejdsgang. Dette kaldes i fagsproget et PACS System.

Den cloudbaserede henvisningsportal CMACS 365 kan integreres med alle kendte veterinære EPJ (Elektroniske Patient Journal ) forretningssystemer.

CCO Søren Buhl i OPSYLOG udtaler:

”Vi er utroligt glade for aftalen med AniCura, som vi ser som en utrolig stærk, visionær og professionel partner, der ligesom os ønsker at skabe fremtiden samt tilpasse sig den naturlige digitale udvikling. Vi står med CMACS 365 med en meget stærk henvisningsportal, der skal gøre henvisninger nemt og simpelt for den enkelte dyrlæge, og vi har integreret et let anvendeligt PACS produkt, som på alle måder matcher det bedste i markedet rent funktionelt og ikke mindst prismæssigt. Vi glæder os meget over, at være med til at sætte denne høje digitale standard indenfor dette område sammen med AniCura”. Den største glæde finder vi dog i, at vi sammen med AniCura, er med til at forhøje servicekvaliteten for dyreejeren”, slutter Søren Buhl.

Adm. direktør Jens Eslau, AniCura Københavns Dyrehospital udtaler:

”AniCura Københavns Dyrehospital er et af Danmarks største henvisningshospitaler og vi har et ønske om at fastholde og udbygge denne position. Vi har været i dialog med OPSYLOG igennem længere tid og været med til at præge udviklingen af CMACS 365, da vi ønsker at gøre det endnu mere smidigt for alle vores kollegaer i markedet at henvise til os.

Vi forventer os meget af CMACS 365 og tager vores henvisende kollegaer pænt imod henvisningsportalen, så kan den meget vel blive ”de facto” standarden for henvisninger i AniCura.”.

Du kan læse mere om CMACS 365 og OPSYLOG her: https://opsylog.com

Du kan læse mere om AniCura her: http://anicura.dk

 

Yderligere spørgsmål:

OPSYLOG:

CCO Steffen Pedersen – sap@opsylog.com – +45 6069 0123

AniCura Københavns Dyrehospital :

Adm. Direktør Jens Eslau – jens.eslau@anicura.dk – +45 2494 4124

 

Om AniCura

AniCura er en familie af velrenommerede dyrehospitaler og -klinikker, specialiseret i pleje og behandling af kæledyr. Født ud af den idé, at vi med fælles ressourcer kan skabe bedre dyrlægebehandling, blev virksomheden etableret i 2011 som den første sammenlægning af dyrehospitaler i Norden. AniCura er i dag et forbillede indenfor specialiseret dyrlægebehandling, og en værdsat partner for dyreejere og henvisende dyrlæger i Europa.

AniCura tilbyder et komplet udbud af medicinske og kirurgiske ydelser. Dette omfatter alt fra forebyggende behandling og grundlæggende sygepleje, til avanceret diagnostik, intensiv